Kápolnánkról a Bónum Tv-ben

Először Gyuri atya ismertetőjét láthatjuk, majd Szabó Zsolt egyesületi elnök mesél a kápolna körüli életről:

Karolina Expressz

Hol tart a Karolina Expressz?

A 2019-es Csattogó-völgyi nyári táborban elindult kápolnánkban egy határozott megújulási szándék a közösség részéről és ennek nyomán egy folyamat, ahogy Gyuri atya találóan elnevezte: a Karolina Expressz. Az az azóta megtett útról szeretnénk most beszámolni, és bátorítani, biztatni szeretnénk mindenkit, hogy aki úgy érzi, szívesen segítené a haladást, szálljon be a vonatba!

Már a táborra készülve kezünkbe akadt Michael White/Tom Corcoran: Újraépítve c. könyve, ami a gyülekezeti, közösségi élet egy újfajta szemléletét próbálja bemutatni. Többen úgy éreztük, hogy az üzenete hozzánk is szól, és a könyvben leírt tapasztalatokat mi is nagyon jól tudnánk használni. A könyv fő mondanivalóját így lehetne röviden összefoglalni:

Hogyan lehetnek a templomba járók egyszerű fogyasztókból igazi tanítványokká? Mert csak igazi tanítványokkal lehet a plébániát, a plébániai közösséget megújítani, és egy megújult közösséggel lehet csak Isten missziós parancsát megvalósítani: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19). 

A tanítványság egyik fő kritériuma, hogy nemcsak elvárunk valamit az egyháztól, nemcsak igénybe vesszük a szolgáltatásait, hanem teszünk is érte valamit – ha csak egy apró dolgot is vállalunk, szolgálatunk által már jobban idetartozónak érezzük magunkat. Nagyon fontos, hogy mindenki minden életszakaszban, élethelyzetben meg legyen szólítva, és mindig otthonra találjon a plébánián. Ebben segít például a szolgálatok vállalása, de a kisközösséghez tartozás is. Fontos feladatunk az is, hogy rendszeresen anyagilag is támogassuk a plébániánkat, mert így lesz a plébániai élet tovább tervezhető és fejleszthető.

A tábort követő hónapokban tehát nagy lendülettel és lelkesedéssel belevágtunk a közösségi élet újragondolásába, újraszervezésébe, a könyvben megfogalmazott alapelvek megvalósításába. A Jóisten mellénk állt ebben a törekvésünkben, aminek egyik lekézzelfoghatóbb jele volt, hogy többen, akik szintén fontosnak érezték a megújulást, bekapcsolódtak a közös gondolkodásba, felszálltak a vonatra.

Egy kis csapattal elindult tehát egy közös ötletelés, rendszeres találkozás, háttérimádság. A robogó vonatot a vírushelyzet ugyan kissé lelassította, és az útvonalunkat is folyamatosan újra kell tervezni, de tudjuk, hogy jó az irány, folytatnunk kell a megkezdett utat.

A kápolnai élet megszervezésébe, megújításába egy szűkebb körben kezdtünk bele, de a cél az, hogy a szolgálatokba lehetőleg minél többen bekapcsolódjanak és váljanak segítőkké, „Karolinás Munkatárssá”. Gyuri atyának nagyon sok helyen ki kell segítenie, ezért fontos, hogy minél több olyan terhet levegyünk a válláról, amit nem feltétlenül neki kell cipelnie. A kápolna további (esetleges állandó lelkipásztor nélküli) működése, növekedése szempontjából is fontos a világiak minél szélesebb körű bevonása a közösségi élet minden területén. Mivel nem plébánia vagyunk, ezért nincs lehetőség képviselőtestület felállítására, mely máshol ilyen jellegű feladatokat ellát.

A közös gondolkodás alapját a fent említett könyvön kívül más plébániákon megtartott zsinatok/zsinatolások dokumentumai, a NEK-felkészülést segítő kiadványai és a táborban összegyűjtött javaslatok, ötletek szolgálták. Ezek segítségével feltérképeztük a közösségünkben zajló tevékenységeket, szolgálatokat, melyek alapján az alább felsorolt nagyobb tevékenységi területek rajzolódtak ki.

A területekhez igyekeztünk egy-egy segítő csoportot hozzárendelni, az eddig is működő szolgálatokat rendszerbe foglalva.

  1. PASZTORÁCIÓ:

A pasztorációs csoport feladatához tartozik minden pasztorációval, lelkigondozással kapcsolatos tevékenység, pl. imacsoportok, hittan, lelkinap, pásztorjáték szervezése; misszió, evangelizáció; teremtésvédelem, családok, fiatalok gondozása; cserkészet; kisközösségek; NEK.

  • LITURGIA:

A liturgikus csoport lát el minden liturgiával kapcsolatos szolgálatot, pl. miseszolgálatok (olvasás, ministrálás, áldoztatás), imaalkalmak szervezése, liturgikus zene, igeliturgia, szentségimádás.

  • KOMMUNIKÁCIÓ:

A kommunikációért felelős csoport munkatársai működtetik a honlapot, a levelezőlistát, szerkesztik a Heti Híradót, frissítik az aktuális hírekkel a Facebook-oldalt, a Facebook-csoportot, gondozzák a faliújságot, plakátokat, szórólapokat készítenek.

  • KARITÁSZ:

A Karitász-csoport szervezi a környékbeli idősek és rászorulók ellátását, ruha- és élelmiszergyűjtést, bekapcsolódik a központi katolikus Karitász tevékenységébe, további feladatai és tevékenységi köre még körvonalazódik.

  • FENNTARTÁS:

A fenntartásért felelős csoport feladataihoz tartozik pl. a sekrestyeszolgálat, a kápolnadíszítés, a liturgikus ruhák, eszközök karbantartása, a takarítás szervezése, a hangosítás, a vetítés, a közvetítés, a pénzügyek kezelése, a karbantartási, felújítási munkálatok bonyolítása, pályázatírás.

  • KAROLINA EGYESÜLET:

A Karolina Egyesület főbb feladatai:közösségi programok szervezése, pályázatírás, SarokPont üzemeltetése.

Ezt a felosztást igyekeztünk a lehető legtöbb szempont és tapasztalat alapján kialakítani, de a változtatásra nyitottnak kell maradnunk, ha az idő múlásával és a tapasztalatok alapján erre szükség lesz. A csoportfelelősök Gyuri atyával közösen igyekeznek rendszeres megbeszéléseket tartani, és bízunk benne, hogy a kialakított csoportok összehangolt munkájával sikerül a kápolna életét szervezettebbé tenni.

Minden csoporthoz várunk további segítőket, felelősöket, hiszen minden tanítvány szolgálatára szükség van! A szolgálatokért vállalt rendszeres háttérimádság is nagyon fontos!

Arra biztatunk tehát mindenkit, hogy ha valaki kedvet érez a felsorolt területek valamelyikén segíteni, bátran jelentkezzen az adott terület felelősénél. Várjuk és nagyon örülünk annak is, ha valaki egy-egy szolgálattal, tevékenységgel kapcsolatban felmerülő ötletével, kezdeményezésével felkeresi az érintett csoport felelősét. Akik eddig is végeztek valamilyen szolgálatot, kérjük, hogy szintén jelentkezzenek az adott terület felelősénél.

Elindultunk hát a következő állomás felé, a Karolina Expressz a vírusidőben is halad tovább! Nem baj, ha időnként holtvágányra kerülünk, de ha minél többen beszállunk, az imák segítségével és a közös cél felé tekintéssel biztosan jó irányba fogunk tovább haladni.

Kelemen Imre atya áldásával, a kezdeményező csapat nevében szeretettel:

Gyuri atya, Nardai Katalin, Szemán Andrea

Budapest, 2021.03.24.

Kitekintő 2021.márc.23.

1. A katolikus.ma honlapján tudósítanak arról, hogy a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa támogatja azt a javaslatot, mely szerint törekedni kell arra, hogy 2025-től közös időpontja lehessen a katolikus és ortodox Húsvétnak. Az aktuális részletekről itt olvashatunk:

katolikus és ortodox Húsvét


2. A 777blog.hu weblap a szerkesztőség által az Instagramon feltett kérdésre adott válaszokat elemzi. A kérdés elindítását az egyik olvasó blogjában feltett kérdése indította el: Hol vannak a fiatalok az egyházból?

A sok reakcióból kitűnik, hogy nem igaz az a feltevés, hogy a fiatalokat nem érdekli az egyház helyzete. A cikk a kapott válaszokról tudósít:

EGYEDÜLI FIATALKÉNT ÜLÖK A MISÉN?


3. A Vasárnap.hu weblap tudósít a hétfő esti –  a gödöllői görögkatolikus templomot ért – vandál támadásról. A gödöllői parókussal készített interjú itt olvasható:

Keresztényellenes gyűlölet vezérelte a támadót


4. A Keresztény Élet hírportál tudósít arról, hogy Egyesült Államok Katolikus Püspökkari Konferenciája szerint: Katolikusok is beoltathatják magukat a Johnson & Johnson vakcinájával, de ha van rá lehetőségük, akkor válasszanak más oltást. A rövid elemzést és indoklás:

Katolikusok is beoltathatják magukat a Johnson & Johnson vakcinájával?


5. Mindennapi szeretetünk címmel szervezett online találkozót március 19-re, Szent József ünnepére a Világiak, Család és Élet Kongregációja, a római egyházmegye és a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet. Ezzel kezdődik meg a családnak szentelt év, amelyet az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének ötödik évfordulója alkalmából hirdetett meg Ferenc pápa. A Vatikáni Rádió tudósítása alapján a Magyar Kurírban olvashatunk az eseményről:

Amoris laetitia-családév


Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Események kápolnánk ünnepén

Kápolnánk búcsúnapján, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én este 6-kor Kelemen Imre kápolna-igazgató atya mond kápolnánkban zártkörű szentmisét, amit a Mária Rádió élőben közvetít, és online a kápolna csatornáján is belekapcsolódhatunk. Ezen a napon a szentségimádás a közvetítési előkészületek miatt elmarad.                                                               Gyuri atya


Március 25-én délelőtt 11 órakor beszélgetés hangzik el kápolnánk közösségéről az EWTN (Bonum) tévé Délelőtt című műsorában. Az adás az interneten, a televízió honlapján is nézhető.


„Állj ki az élet mellett és áldás lesz rajtad!”

Kedves Karolinás Adoptálók és leendő Adoptálók! A lelki adoptálás egy Isten színe előtt tett ígéret, amelyben elkötelezzük magunkat, hogy 9 hónapon keresztül mindennap imádkozunk egy már megfogant, de abortusszal fenyegetett magzat életéért, akit csak Isten ismer. Azért imádkozunk, hogy e gyermek megszülethessen és szeretetben, törvényes családi körülmények között nőhessen fel. Az ima az év bármelyik napján elkezdhető az ígéret elimádkozásával, de általában ünnepélyes szentmise keretén belül Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (2021. március 25.) indul el. A vírushelyzet miatt sajnos ebben az évben sem tudjuk megtenni, hogy ígéretünk szentmise keretein belül, ünnepélyesen hangozhasson el. De ha személyesen nem is, megtehetjük, hogy csatlakozunk március 25-én 18 órakor az online módon közvetített ünnepi szentmiséhez, ahol elhangzik az az ígérettétel, amit az ima kezdőnapján mondunk el, és amit a kápolnánk YouTube csatornája is közvetít. Az ígéret szövegét csatolva küldjük.

Regisztrálni lehet: a  www.lelkiadoptalas.hu oldalon.

Szkladányi László


Nagyon nagy probléma a világban a vírus, de még nagyobb probléma az évi kb. 42 millió abortusz. Az abortuszt okozó problémák sokkal mélyebb életellenes gyökérből fakadnak, mint a vírus. Ez ellen az imádsággal tudunk tenni. Álljunk az élet mellé, képviseljük a reményt, a jövőt! Kápolnánk névadó szentírási jelenetének ünnepe üzenetet is hordoz számunkra, hogy ezt a felhívást komolyan vegyük és csatlakozzunk. 

Gyuri atya


Kitekintő 2021.márc.16.

1. Levelet írt neked az Isten! Egy ima a 777 weblapján, amely mindig időszerű, és melynek minden sora a Bibliából származik:

Levelet írt neked az Isten


2/a A Magyar Kurír Ferenc Pápa útját idézi fel megválasztásának nyolcadik évfordulója alkalmából.

Isten éltesse a Szentatyát!


2/b Rövid hír a Katolikus.hu portálon:

A Szentatya a NEK záró szentmiséjére Budapestre jön.


3. A 777 weblapon olvashatjuk a SacraVelo kerékpáros zarándokutakról szóló tájékoztatást. A projekt keretében határokon is átnyúló kerékpáros úthálózatot jelöltek ki a Duna térségében. A közel 900 km hosszú, biztonságosan használható kerékpáros úthálózat mentén több száz szakrális zarándokhely, látnivaló is megtalálható:

Kerékpáros zarándok úthálózat


Híreink 2021. márc.14.

– Kápolnánkban a nyilvános liturgiák március 8-tól szünetelnek, de

– továbbra is van szentségimádás hétköznap 5-től 7-ig és

– a szentségimádások ideje alatt gyónási lehetőség.

– Vasárnaponként fél 10-kor közvetítjük a szentmisét a kápolna YouTube csatornáján.

A legközelebbi hittanórát Birher Nándi tartja, online közvetítjük. 

– Nagyböjtben péntekenként ½ 7-től keresztút a kápolnában, melyet csak a YouTube-csatornánkon követhetünk.

– Március 25-én este 6-kor Kelemen Imre kápolna-igazgató atya zártkörű szentmisét mond kápolnánkban.

– Idén ismét lehetőség lesz lelki adoptálást vállalni ITT.

A Karitász támogatása (élelmiszergyűjtés) is csak az interneten keresztül történhet.

Az Új Ember és Keresztény Élet újságok – amíg nincs nyilvános szentmise – elvihetők a kápolnából.

Bővebben lásd a Heti Híradó 1016. számát.