Karitász csoport

A Karitász csoport első vezetője – a megalakulástól  egészen 1989-ig – Terlanday Sándorné, Rózsika volt. 

Utóda: Quirico Domokos lett, aki egyben a kápolna gondnoki feladatait is ellátta.

1997 márciusától Szabó Ferencné, Marika vállalta a munkacsoport vezetését.

2008. szeptembertől dr. Baráth Éva a csoport vezetője, irányítója. Elérhetősége: barathe45@t-online.hu

A csoport tagjai rendszeresen látogatják a kápolnaközösség öreg, magányos tagjait.

Havi rendszerességgel  összejöveteleket szerveznek számukra, ahol vetítéseket, előadásokat tartanak számukra. 

A Karitász munkájához tartozik a kórházmisszió is, amit eddig az Ortopédiai Klinikán végeztek. A közeli kórház megszűnésével, valamint a csoporttagok megfogyatkozásával – ez a tevékenység elapadt.

Több éven keresztül a Karitász végezte a ruhagyűjtést a Máltai Szeretetszolgálat számára, ma is közreműködik ebben a munkában.

A hajléktalanok részére süteményt készítenek a közösség háziasszonyai a nagy egyházi ünnepek előtt.

Megszervezik a nagyböjti élelmiszergyűjtést.

Esetenként rövidebb kirándulásokat tesz a csoport valamelyik pestkörnyéki Mária kegyhelyre.

A Karitász csoport nyitott, örömmel várja a jelentkezőket az áldozatot igénylő, de örömteli munkára.