Kórus

Kodály Zoltán sokat idézett mondása: Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes.

A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.

Gyümölcsoltó Boldogasszony Kórus.

A Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna híveiből alakult az énekkar.

A kórus 1982-ben, dr. Sárváry Ferenc kápolnaigazgató kezdeményezésére szerveződött, egy maroknyi, lelkes, zenét szerető ember összefogásával, hogy együtt énekeljenek.

Karvezető  Bárdosné Molnár Katalin.

 A jelenlegi (2019.) létszámunk 33 fő.

Kezdetek óta a heti rendszerességgel megtartott próbák, a havi rendszerességgel történő éneklés Kápolnánkban a szentmisén, valamint a felkéréseknek eleget tevő szereplések jellemzőek az énekkar tevékenységére. Ezek között számtalan fővárosi, vidéki, de még határon túli plébániák is voltak, ahol hallották a kórust szentmisén, egyházi áhitat éneklésekor, vagy rövid hangverseny keretében.

Minden alkalommal Istent dicsőítő művek előadásával kívánunk szolgálni a legszebb muzsikával, az emberi énekhanggal.

A kiválasztott művek széles skálájáta szerepel a repertoárban, Kodály Zoltánon, Bárdos Lajoson, vagy Praetoriuson, Mozarton keresztül, a gregorián kánonoktól a négyszólamú művekig, mellyel a zeneirodalom bőségesen ellátja a kórust.

Az énekkar mottóját talán Werner Alajos szavaival fejezhetjük ki:

„Legyen gondod arra, hogy amit ajkad énekel, azt lelkedben hidd el.”