Bemutatkozás

A Karolina Egyesület 1993 őszén alakult civil szervezet, mely a Budapest XI. ker. Karolina úti Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnához kötődő és önként csatlakozó családokat fogja össze abból a célból, hogy gyakorlatban segítse az egyetemes keresztény értékekre épülő életforma kialakítását. Az egyesület célkitűzései és tevékenysége között kiemelten fontosnak tartjuk a keresztény szellemiségű kultúra terjesztését, az önképzés segítését.

Az egyesület támogatja, lehetőségeihez képest anyagilag is segíti a kisebb közösségek programjait, rendezvényeit is, pl. az énekkar vendégszerepléseit, a kápolna focicsapatát, a nyári táborokat, a cserkészek tevékenységét, kirándulásokat, lelkigyakorlatokat. Évente néhány alkalommal széles körben meghirdetett programokat is szervezünk (pl. bál, sportnap), amelyekre egyaránt hívunk fiatalokat és idősebbeket, egyedülállókat és családokat. 

Egyesületünk tagdíjakból, adományokból és pályázatokból tartja fenn magát. 2014 óta közhasznú szervezetként működünk.

Egyesületünk minden korosztályt vár tagjai közé! (ld. tagfelvétel)

Az egyesület jelvénye