Dr. Boda László Alapítvány

A Dr. Boda László Alapítvány 2016-ban jött létre, a sok éven át a kápolnában miséző Boda atya szándéka szerint, az ő hagyatékából. Az alapítvány a kezdetektől dr. Birher Nándor, Szabó Zsolt István és Márialigeti Ilona kuratóriumi tag, valamint Thaler Adrienn, Vasbányai Ferenc, Rózsavölgyi Dániel felügyelőbizottsági tag munkájával működik.

Célja Boda atya szándéka szerint a keresztény magyarság értékeinek kiemelése, támogatása meghatározott keretek között, valamint a kápolna és vonzáskörzetében élő három vagy több gyermeket nevelő és arra rászoruló családok adományozó segítése. A családok támogatását pályázatos formában évi egy alkalommal, rendszerint késő ősszel igyekszünk megvalósítani. Évi egy alkalommal a pályázattól függetlenül is van lehetőségünk támogatást nyújtani a családoknak, ezért bátorítunk mindenkit, ne habozzon megkeresni bennünket kérésével! Nagy öröm számunkra, mikor a pályázati beszámolókat nézzük, olvassuk, lelkesítő a lehetőség, hogy a kápolna családjainak örömében, gondjában részt vállalhatunk! Feladatunk továbbá felkérés esetén az alapító szellemi örökségének, képeinek, könyveinek kiállítása, nyomtatása.

Az Alapítvány tulajdonát képező Karolina út 41. szám alatti lakást (K41) a Benső Út Egyesülettel közösen próbáljuk élettel megtölteni. 2019-ben pályázati forrásból reményeink szerint a lakás konyhája újulhat meg. A napi rendszerességgel tartott hivatástisztázó–útkereső-lelkiségi alkalmak (van köztük sok nyitott lehetőség! http://www.utkereses.hu/ ) mellett jelenleg a cserkészek rendszeres használói a K41-nek, de volt már előadás, filmvetítés, filmklub, darts kupa, kiállítás…

Továbbra is nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik akár alkalmilag, akár rendszeresen, közösségi alkalmakra vagy családi ünnepek megtartására igénybe szeretnék venni ezt a csaknem 40 ember befogadására alkalmas teret.                

Márialigeti Ilona

Kapcsolat: