Tagfelvétel

Az Egyesület rendes és pártoló tagokból áll.

Az egyesület tagja lehet felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki, aki elfogadja és támogatja az alapszabályban rögzített célkitűzéseket, azok megvalósításában részt vállal, ill. évente befizeti az egyesületi tagdíjat.

Az egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik a folyamatos tevékenységben részt venni nem tudnak, de a célkitűzésekkel egyetértenek, az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesznek részt.

A belépési szándékukat a csatlakozóknak írásban, kitöltött és aláírt belépési nyilatkozaton kell eljuttatni az Elnökséghez. A felvételhez két tag ajánlása szükséges. A tagfelvételről az Elnökség dönt és arról írásbeli értesítést küld.

További részletek az egyesület alapszabályában.

Aktív dolgozóknak a tagdíj 4 500 Ft/év, nyugdíjasoknak, kismamáknak, diákoknak 1 500 Ft/év.

Belépési nyilatkozat letöltése (rendes tag)

Belépési nyilatkozat letöltése (pártoló tag)