SarokPont felújítása

A kápolna melletti SarokPont közösségi teret 2019 novemberében vásárolta meg a Karolina Egyesület és a Dr. Boda László Alapítvány közösségi és evangelizációs célokra. A SarokPont közösségi tér minden karolinás, de az egyháztól távolabb lévő embertársaink hitének megerősödését is szolgálhatja az itt megrendezhető programok által.

Ahhoz, hogy a volt kávézó alkalmas legyen színvonalas közösségi programok megtartására, egy kisebb átalakítás és felújítás szükséges. A munkálatok 2020 tavaszán elkezdődtek, befejezése az ősz folyamán várható.

A felújítást a Karolina Egyesület adományokból valósítja meg, köszönettel fogadjuk a támogatásokat az egyesület bankszámlájára, ill. a kápolnában kihelyezett külön perselybe.

A Karolina Egyesület bankszámlaszáma:

OTP Bank: 11711034-20811943

A közlemény szövege: SarokPont adomány 

A legkisebb összeget is hálásan köszönjük!

Hirdetések június 28. vasárnap

1. A balatoni miserend megtalálható a katolikus.hu weboldalon, ezen a linken.

2. A budapesti kisebb kápolnákkal összhangban továbbra is kérjük a maszk viselését a többnyire idősek által látogatott szentmiséken (hétköznap, ill. a szombat esti és a vasárnap reggel 8 órás szentmisén).  A fél 10-es és este 7 órás szentmisén a maszk viselése a továbbiakban nem kötelező. Kérjük, hogy az idősebb testvérek lehetőleg a szombat esti és a vasárnap reggel 8 órás szentmisére jöjjenek!

3. A héten első péntek, reggel 7-kor és este 6-kor is lesz szentmise. 5-től gyóntatás.

4. Szeptember közepén szeretnénk megtartani az elsőáldozását azoknak a kápolnai gyerekeknek, akik eredetileg a stadionos elsőáldozásra jelentkeztek. Kérjük, hogy az érdekeltek, és akik esetleg újonnan szívesen csatlakoznának a csoporthoz, jelentkezzenek Gyuri atyánál.

5. Jövő vasárnap, Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódóan gyűjtjük a “péterfilléreket” a Szentatya karitatív céljaira.

6. Új könyvek érkeztek a kápolnába, érdemes körülnézni. A nyári lelki olvasmányunkat még nem késő kiválasztani, a könyvespolcon ehhez is bőven találunk ötleteket.

7. Erdő Péter bíboros úr augusztus 1-től Kelemen Imre atyát, a Főegyházmegyei Hivatal jelenlegi irodaigazgatóját bízta meg a kelenföldi templom plébánosi feladataival. A kápolnaigazgatói feladatokat is ő veszi át Alajos atyától, aki a Városmajori templom plébánosaként folytatja papi szolgálatát. A kápolna lelkészi szolgálatát a továbbiakban is Gyuri atya látja el. 
Györgydeák Márton atya, aki jelenleg a felső krisztinavárosi templom plébánosa, augusztustól nyugdíjba vonul, utódja Pákozdi István atya lesz.

Mindannyiuk szolgálatát hálásan köszönjük, életükre Isten bőséges áldását kérjük!

8. Örömmel adjuk hírül, hogy június 23-án megszületett Dobos Péter és Dóra 3. kislánya, Janka, június 24-én pedig Portkó Attila és Hajnalka szintén 3. gyermeke, Anna.