SarokPont felújítása

A kápolna melletti SarokPont közösségi teret 2019 novemberében vásárolta meg a Karolina Egyesület és a Dr. Boda László Alapítvány közösségi és evangelizációs célokra. A SarokPont közösségi tér minden karolinás, de az egyháztól távolabb lévő embertársaink hitének megerősödését is szolgálhatja az itt megrendezhető programok által.

Ahhoz, hogy a volt kávézó alkalmas legyen színvonalas közösségi programok megtartására, egy kisebb átalakítás és felújítás szükséges. A munkálatok 2020 tavaszán elkezdődtek, befejezése az ősz folyamán várható.

A felújítást a Karolina Egyesület adományokból valósítja meg, köszönettel fogadjuk a támogatásokat az egyesület bankszámlájára, ill. a kápolnában kihelyezett külön perselybe.

A Karolina Egyesület bankszámlaszáma:

OTP Bank: 11711034-20811943

A közlemény szövege: SarokPont adomány 

A legkisebb összeget is hálásan köszönjük!