Hírek dec. 6., vasárnap

Megemlékezés kápolnánk szentelésének 70. évfordulójáról

Kápolnánk az Aga utcai ciszter rendház kápolnájaként működött, a rend használta. Budapest második világháborús ostroma alatt nyitották meg a ciszter atyák kápolnájukat a környékbeli hívek számára, hogy ne kelljen a távolabbi Szent Imre templomba menniük. Az ostrom után sem javult sokat a biztonság Budapesten, ezért 1946-ban úgy döntött a ciszter rend, hogy a kápolna továbbra is fogadja és szolgálja a környékbeli lakosságot. Az akkori apát, Endrédy Vencel kérésére a hercegprímás a Szent Imre Plébánia kihelyezett káplánságává tette a rendház kápolnáját, és működési körzetét a Karolina út – Budaörsi út – Hamzsabégi út által határolt területen jelölte ki. A főpásztori rendelkezéssel nyilvánossá tett rendházkápolna és kihelyezett káplánság a ciszter atyákra volt bízva.

1950. szeptember 6-án éjjel a ciszter rend tagjait karhatalommal kényszerítették a rendház elhagyására. Az épületben csak a nyilvános lelkipásztori célokat szolgáló kápolna és a hivatalosan ott működő atyák maradhattak. A rendházba katonaság költözött, akik – érthető módon – nem kívántak egy nyilvános kápolnával egy fedél alatt működni, ezért kezdeményezték a kápolna áttelepítését.

A papságnak kellett új helyet keresni a kápolna számára. Olyan helyet kerestek a környéken, amely a háború óta gazdátlan, de helyreállítható állapotú. A Bocskai és Karolina út sarkán álló ház földszintje – a kápolna mai helyisége – lakatlan és romos volt, de szükségmegoldásként elfogadhatónak tűnt. A katonaság támogatta ezt a megoldást és vállalta a romok eltakarítását és a kápolna kiépítését. A liturgikus felszerelést és a berendezést a rendházból hozták át. 1950. december 8-án Dr. Szabó Imre érseki helytartó Boldogasszony tiszteletére felszentelte az új kápolnát. A kápolna igazgatója dr. Brisits Frigyes, a Szent Imre Gimnázium volt igazgatója, segítői pedig Kápolnai Tecelin Emil és Mészáros Gellért, volt ciszter tanárok lettek.

Azóta sok minden történt a történelemben és a kápolna történetében: több mint 20 pap szolgált itt kápolnaigazgatóként vagy lelkészként. Kb. 10 atya állandó kisegítőként misézett a kápolnában rövidebb-hosszabb ideig. Számos hívő és illegalitásba kényszerült szerzetes látta el a kántori, kápolnagondnoki és sekrestyési szolgálatot. (részlet a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna 50 éves története c. kiadványból, Karolina Egyesület, 1997)

Hálásan köszönjük ezt a családias, barátságos kápolnát. „Ez Isten és ember találkozásának csodálatos színtere. Itt vársz minket, az élet zarándokútját járó népedet, és itt építed fel belőlünk, mint élő kövekből Krisztus Titokzatos Testét, az egyházat.” (részlet a templomszentelés miseszövegéből)

December 13-án vasárnap az esti 6-kor Kelemen Imre atya hálaadó szentmisét mutat be kápolnánk szentelési évfordulója alkalmából.


Az adventben hétfőtől szombatig, minden hétköznap reggel roráte misék vannak, ½ 7 órai kezdettel.


A szombat esti adventi gyertyagyújtások az esti mise után 19.15-kor kezdődnek, online, a linket a levelezőlistára küldjük ki.


A keddi hittanórát Gyuri atya tartja este ½ 7 órai kezdettel, a járványhelyzetre tekintettel csak online.


 

A kápolnatakarítást december 11-én, pénteken a cserkészek, december 19-én pedig a Somodi család vállalta. Köszönjük.                                     

Megköszönöm a kápolnát takarítók munkáját, akik hetente gondoskodtak arról, hogy tiszta, szép helyen gyűlhessünk össze. Nehéz éven leszünk túl. A koronavírus átrendezte az életünket, ahogy a takarításét is. Tavasszal 2 hónap kimaradt, ősszel a megbetegedések miatt többször is át kellett szervezni a beosztást. Köszönöm mindazoknak a hirtelen beugrását, akik ilyenkor kisegítettek. Brunner Noémi vezetésével a T.T. csoport végezte idén is a nagytakarítást. A cserkészek minden hónapban (a nyarat kivéve) vállaltak 1 alkalmat. Azok az őrsök, amelyek komolyan vették feladatukat, fegyelmezetten végezték a munkát, tisztán adták át közösségünknek a templomot. Ezen kívül még 20 családnak jár a köszönet. A Jóisten jutalmazzon meg mindenkit becsülettel elvégzett munkájáért

A jövő évi takarítással kapcsolatban szeretném kérni, hogy jelentkezzen, aki évi 2 alkalommal tudna vállalni egy kb. 2 órás takarítást a kápolnában. Van, aki évtizedeken keresztül végezte ezt a munkát, de elszállt fölötte az idő, elmúlt 70 éves, és már nem tudja tovább vállalni. Megköszönöm áldozatos munkáját és helyette kérem a fiatalabbakat, hogy közösségünk érdekében vegyék át a feladatot és jelentkezzenek nálam dec. 13-ig. Remélem, az is érez magában indíttatást, aki eddig ezt nem tette meg és csak a másikra várt! Előre is nagyon köszönöm.                              Futakfalvi Bea