Cserkésztábor 2023

Véget ért idei cserkésztáborunk, melyet Liszó mellett tartottunk július 6. és 19. között, 105 fő részvételével.

Nagy hálával említem azokat, akik segítségével ilyen minőségben megvalósulhatott a táborunk. Köszönjük Mária néninek a legendás Bulla-sütit, Nardai Katinak a pénzügyi és a pályázathoz kapcsolódó tanácsokat és a főzésben mindig erőt adó gh-s kötényeket, Szabó Zsolt Istvánnak a kisbuszt, Somosi Gábornak a félelmetes kalodát, és a vezetők szüleinek a támogató lelkületüket és mindennemű segítségüket. Köszönjük az anyagi támogatásokat, a szülők adományait, a Városi Civil Alap pályázati támogatását, hálásak vagyunk ezért! Ezeken kívül is számtalan segítséget kaptunk a vezetők és gyerekek szüleitől, a Magyar Cserkészszövetségtől, a liszói erdésztől és polgármesteri hivataltól, és még sokaktól.

Évről évre jó látni a gyerekek fejlődését, lelkesültségét és kedvességét, idén is nagyon rendesek és együttműködőek voltak. Köszönjük a szülők egész éves és a tábor alatti bizalmát és támogatását, és köszönjük az eleven gyermekeket!

A középkorba látogattunk el idén, eltemettük és meggyászoltuk öreg királyunkat, végigkövettük a trónigénylők hatalmi csatározását, találkoztunk szerelmi bájitalt főző boszorkányokkal, harcos hadvezérekkel, szerelmes udvarhölgyekkel és nemes lovagokkal, életteli cigány zenészekkel, szegény sorsú parasztokkal, bencés szerzetesekkel és nagy történelmi személyekkel. A táborunkban jelen volt maga a dúsgazdag pápa és a másként gazdag Assisi Szent Ferenc is. Ezenközben volt méta, röplabda, foci, kirándulás, kézműves, vízi csata, történelmi forgó, bázisfoglalós számháború, kereskedőjáték, vásári mulatságok, esti nyomozós játék, népdaltanulás, meseerdő és bátorságpróba, mise a fák között, különféle lelki programok, tánc és tábortüzek. Próbázás és fogadalomtétel után felavattuk az új nagycserkészeket és rovereket, voltunk őrsi portyán, ahol a szabad ég alatt aludtunk. Idén céhekbe tömörülve behoztuk a tábor életébe a különpróbákat, úgymint csillagász, tűzrakó, csomózó, fafaragó, szobrász; a gyerekek visszajelzése alapján ennek lesz még jövője a csapatban. A gyerekek fölépítették és kialakították az őrsi körleteket fával és spárgával, megtapasztalhatták az őrsi közösség erejét, a csapatmunka nehézségeit és gyümölcseit.

Az időjárás nem volt vitathatatlanul kegyes, de az esőzés nélkül nem tapasztalhattuk volna meg azt, hogy a vezetők szükség esetén kérdés nélkül megindulnak ásókkal a sáros utat helyrehozni, és az sem láthattuk volna, hogy az eső ellenére a vezetők máglyát raknak és közösen néptáncolnak a gyerekekkel a tűz körül a legnagyobb örömben.

A tábor utolsó éjszakáján átadtam a csapatparancsnoki szolgálatot utódomnak, Göncz Gáspárnak, aki már évek óta őrsvezetőként tevékenykedik kiválóan, és az utóbbi években a pénzügyi feladatokat is ő viszi.

Hálásan köszönöm vezetőtársaim mérhetetlen munkáját, amelyet tapasztaltam a 4 évem alatt, és amelynek nagy része ismeretlen marad a legtöbbek előtt. Hogy valamennyire betekintést tudjak ebbe adni, csak az idei táborból pár példa: a GH-munkacsoport idén 105 főre főzött, például cirka 54 kg alapanyagból chilis babot, és egyéb gasztronómiai remekeket, pörköltet, gulyáslevest és tengernyi gyrost, illetve nem egyszer hajnali 1-kor még mosogatott; a Logisztika-munkacsoport legalább 1500 liter vizet szállított naponta a tábor területére, az étel és egyéb beszerzésekről nem is beszélve; a Programos munkacsoport és a Keretmese-munkacsoport tábor előtti szervezése már februárban megkezdődött és a fentebb ecsetelt eredménnyel nagyszerűen teljesített; a Pénzügyes fáradhatatlanul írta a tábordíjas számlákat és akkurátusan menedzselte a bevételeket és kiadásokat; az Egészségügyisek hajnali 3-kor is ugrottak, ha a szükség úgy hozta, és szakadatlanul látták el napközben a kisebb-nagyobb egészségügyi panaszokat, a legnagyobb odaadással.

A tábori fotók készítését köszönjük Nagy Virágnak, Kontra Katának és Somosi Berninek! Az összes fotó itt tekinthető meg.

Urbán Vince