„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket”

A koordinációs csoport beszámolója


2021. március 24-én a levelezőlistára kiment egy levél, Hol
tart a Karolina Expressz? címmel. A levél beszámolót
tartalmazott arról, hogy a 2019-es Csattogó-völgyi nyári
tábor után, hogyan kezdett el szerveződni a kápolna
közösségi életének újraszervezése, újragondolása Michael
White/Tom Corcoran: Újraépítve c. könyve alapján, milyen
feladatkörök alakultak és kik a tagjai azoknak a segítő
csoportoknak, akik felelősséget vállaltak a kápolna

életének adott területéért (pasztoráció, liturgia,
kommunikáció, karitász, fenntartás, Karolina Egyesület). A
Karolina Expresszt a vírusidők sem állították meg, de
kevesebb lehetőség volt a közösségi életre, az is inkább az
online térben. Erre nem voltunk teljesen felkészülve, ezért
több szokásos program is elmaradt az elmúlt tanévben.
Hogy az új tanévet jobban előkészítsük, júniusban
elkezdtük tervezni a 2021-22-es tanév kápolnai
programjait, melyek keretet adhatnak a kápolna közösségi
életének. A keret fontos, a programok fontosak, de még
fontosabb az, hogy merre akarja vezetni a Szentlélek a
kápolna közösségét. Ennek keresésére a koordinációs
csoportnak azon tagjai, akik nyitottnak mutatkoztak a lelki
délutánra, augusztus 29-én délután összejöttek, hogy
imádságos szellemben, az Istenre figyelve, a közösségi
megkülönböztetés eszközével keressék, merre mutat utat
a Lélek a kápolna közösségének. Az alábbiakban ennek
eredményét szeretnénk bemutatni:
Az első imádságos reflexióban arra figyeltünk, milyen
közösségben éreznénk jól magunkat, mitől vonzó
számunkra a közösség. A saját víziók megosztása után
három szót kellett kiemelni, ami mindenképpen fontos a
közösségi életben. Az elhangzott szavakat felírtuk és a
leggyakoribb kilencet kiemeltük, majd értelmeztük őket.
Utána pontozással kiválasztottuk a három legfontosabbnak
tartott szót. A választás a következő szavakra esett:
személyes istenkapcsolat, szeretetközösség és
kisközösségek
. Ezután újabb személyes imában
szentírási képet, idézetet kerestünk, ami a fentiekkel
összhangban mottója lehetne ennek az évnek. A
Szentlélek az utolsó vacsora történetéhez vezetett
bennünket és a következő sort emelte ki: „Úgy
szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn
13, 34)
A küldetést, ami köré ebben az évben szervezni
szeretnénk a kápolna közösségi életét így lehetne röviden
összefoglalni:
A Karolina kápolna nagy családjában olyan
szeretetközösség megvalósítására törekszünk, melynek
középpontjában Isten és a vele való személyes
kapcsolat mélyülése
(annak megismerése és
megtapasztalása, „ahogy én szerettelek titeket”) áll.
Célunk, hogy közösségünk tagjai éljék és tapasztalják
Isten szeretetét és elfogadását („úgy szeressétek ti is
egymást”). Ennek terepe és közege a kápolnát alkotó
sokszínű kisközösségekben megvalósított szeretetteljes
el- és befogadáson, bizalmon, nyitottságon, megértésen,
őszinte érdeklődésen alapuló emberi kapcsolatok, melyek
az Isten gyógyító szeretetét jelenítik meg a közösség tagjai
számára. Törekvésünk, hogy a Karolina kápolna nagy
családja felé a kisközösségek szolgáló odafigyeléssel,
Isten szeretetéből fakadó lelkesedéssel legyenek jelen,

tudva, hogy a szentmise közös ünneplése forrasztja
egységbe és részesít mindenkit az egyes kisközösségek
gyümölcseiből.