Kitekintő 2024. június 11.

 1. A Zarándok Ma weblapon olvashatjuk hogy a Szentatya plenáris ülése alkalmából fogadta a Papi Dikasztérium tagjait, akik a papok állandó képzéséről, a hivatások előmozdításáról és az állandó diakonátusról cseréltek eszmét. Fontos, hogy a papok közösségben érezzék magukat, emberi és spirituális fejlődésük folyamatos legyen.:
  A papok ne maradjanak magukra a szolgálatban, testvéri háló vegye körül őket!
 2. A Magyar Kurír beszámol arról, hogy a Rókahegyi görög esték sorozat keretében, június 4-én a „Ne ölj!” parancsolatról tartott előadást Soltész János, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Erkölcsteológiai Tanszékének vezető teológiai professzora. Az ötödik parancs igen széles horizontú, magyarázata az utóbbi húsz-harminc évben rendkívül sokat változott, főleg a bioetika tudományának fejlődésével.
  Az élet a jog felett áll
 3. A Vatican News a pápa Úrangyala-imája kapcsán elmondott elmélkedésében elmondta, hogy tanuljuk meg Jézustól, hogyan éljünk szabad emberként, árasszuk magunk körül a szabadság, őszinteség, spontaneitás friss levegőjét! Adjuk tovább másoknak az Istentől kapott ingyenes szeretetet.
  Hogyan legyünk szabad emberek? Önzetlenül szeressünk és szolgáljunk!
 4. Az Axioma weblapon olvashatjuk, hogy manapság divatos kijelentésnek számít az, hogy amit érzünk egyenlő a belső identitásunkkal. Vajon tényleg vágyainkban merülne ki emberi identitásunk lényege is? Andrew T. Walker keresztény etikaprofesszor írását szemlézi Vidra Bernadett:
  Az vagyok, amit érzek? – A modern világ identitáscsapdája
 5. A Magyar Kurír beszámolt Simon András grafikusművészért, íróért és költőért, június 7-én Jézus Szíve ünnepén délelőtt bemutatott szentmiséről. A Szent István-bazilika szentélye előtt volt felravatalozva Simon András. Hófehér urna, mellette jól ismert arcképe egy festőállványon. Egyvonalas rajzainak szimbolikája, bennük az ember Istenhez kapcsolódása többet mondott, mint amit szóval ki lehet fejezni.
  Egyvonalban Istennel