Hirdetések június 21. vasárnap

1. Június 21-én volt az utolsó online szentmise-közvetítésünk, ezúton szeretnénk Gaál Lacinak megköszönni áldozatos munkáját, mellyel biztosította március óta a szentmisék és bibliaórák online közvetítésének technikai feltételeit!

2. Köszönetet mondunk továbbá Nándor diakónus testvérnek is a karantén alatt küldött mindennapos lelki olvasmányért!

3. A veszélyhelyzet megszűnésével együtt a járványügyi korlátozások is jelentősen csökkentek, ezért a színházakra, mozikra vonatkozó szabályokkal összhangban az egyházmegye általánosan feloldotta a templomokban is a maszkviselési kötelezettséget. Tekintettel azonban a kápolna kisebb méretére, a hétköznapi, a szombat esti és a vasárnap reggel 8 órás szentmisén, amikor idősebb testvérek nagyobb számban vesznek részt, továbbra is kérjük a maszk viselését. A fél 10-es és este 7 órás szentmisén a maszk viselése a továbbiakban nem kötelező. Kérjük, hogy az idősebb testvérek lehetőleg a szombat esti és a vasárnap reggel 8 órás szentmisére jöjjenek!

4. Emlékeztetjük a híveket, hogy a vasárnapi szentmisén való kötelező részvétel alól a továbbiakban csak a veszélyeztetett, beteg vagy akadályoztatott testvérek kapnak felmentést, ahogy ez “békeidőben” is szokott lenni (a 65 év feletti korosztály a járvány miatt a veszélyeztetett csoportba tartozik). A vasárnap megszentelése azonban rájuk is vonatkozik, számukra számos élő közvetítés továbbra is elérhető a tévében, rádióban, interneten.

5. Szeptember közepén szeretnénk megtartani az elsőáldozását azoknak a kápolnai gyerekeknek, akik eredetileg a stadionos elsőáldozásra jelentkeztek. Kérjük, hogy az érdekeltek, és akik esetleg újonnan szívesen csatlakoznának a csoporthoz, jelentkezzenek Gyuri atyánál.

6. A diakónus- és papszentelések időszakában kérjük, hogy imádkozzunk az újonnan felszenteltekért!

7. Új könyvek érkeztek a kápolnába, érdemes körülnézni. A nyári lelki olvasmányunkat még nem késő kiválasztani, a könyvespolcon ehhez is bőven találunk ötleteket.

8. Erdő Péter bíboros úr augusztus 1-től Kelemen Imre atyát, a Főegyházmegyei Hivatal jelenlegi irodaigazgatóját bízta meg a kelenföldi templom plébánosi feladataival. A kápolnaigazgatói feladatokat is ő veszi át Alajos atyától, aki a Városmajori templom plébánosaként folytatja papi szolgálatát. A kápolna lelkészi szolgálatát a továbbiakban is Gyuri atya látja el. Györgydeák Márton atya, aki jelenleg a felsőkrisztinavárosi templom plébánosa, augusztustól nyugdíjba vonul, utódja Pákozdi István atya lesz. Mindannyiuk szolgálatát hálásan köszönjük, életükre Isten bőséges áldását kérjük!