Beszámoló 2023. évről

Kedves Karolina-család!

Hit nélkül olyan természetesnek tűnik, hogy lezárhatunk egy esztendőt és egy újat kezdhetünk. Hittel viszont nagyon nagy hálával állunk az Úr elé, hogy megőrzött minket és további új lehetőségekkel ajándékoz meg.

Ezt az alkalmat felhasználva mindenkinek megköszönjük a kápolna és közössége felé megnyilvánuló segítőkészséget és a sok szolgálatot. Ezekkel az Urat szolgáljuk az Ő hívására, és a ránk bízottakban is Neki szolgálunk.

Magyar egyházunk életében csodálatos ajándék volt szentatyánk tavaszi látogatása. Végtelen hálával tartozunk egy másik óriási jelentőségű eseményért: dec. 8-án áldotta meg bíboros főpásztorunk a Szent Anna-réti „Világ győzelmes királynője” engesztelő kápolnát. Örülünk a sokak által ismert, szeretett Fábry Kornél atya püspökké szentelésének is.

Köszönjük Justin atya szolgálatát a ½ 10-es családos misén, a vasárnap esti szentbeszédeket és a hittanórákat Birher Nándor diakónus testvérünknek. Papi jubileumért adhattunk hálát július elején Horváth József atya aranymiséjén. Végh Pálnak köszönjük a szombat reggeli igeliturgiák szolgálatát.

Miklós testvérünket magához vette az Úr. Komolyan hisszük, hogy benne erős égi pártfogót és segítséget nyertünk. A hívek közül Szabó Ferencet szólította el az Úr január elején.  

Örömmel adunk hálát a keresztelőkért: május 18-án Király Dorina, július 29-én Csizy Ágoston, szept. 23-án Márialigeti Boglárka, okt. 21-én Szabó Barnabás részesült a keresztség szentségében.

Idén több kápolnás család legkisebb gyermeke lett elsőáldozó május 14-én: Barlay Zsigmond, Bodrog Málna, Gaál Borbála, Horváth Sarolt, Horváth Villő, Juhász Anna, Kiss András, Novák Bertalan, Schuszter Damján és Szabó András. Köszönjük a gyerekek felkészítését Csóka Andrásnak.

Köszönjük, hogy idén is körülbelül húszan vállalták a lelki örökbefogadás imáját. Nagy ajándék volt a január végi Kísért imádság hete. Boldogok lehetnek azok a gyerekek, akiket hetente az édesapák imája és az édesanyák imája kísér.              

Köszönjük a szentségimádáson résztvevők imáit, a szentségőrök szolgálatát, és a hétköznapi szentmisén résztvevők hűséges rózsafüzérimáit, azt a nélkülözhetetlen imádságos hátteret, amit ezzel adnak a kápolna közösségének.

Nagyböjtben Huszti Zoltán atya tartott nekünk rendhagyó lelki napot, az adventkezdő komoly, mély lelkigyakorlatos délután vezetését pedig köszönjük Takács Anita és Naményi Ildikó szociális testvéreknek.

Nagy érdeklődés kísérte Fejér Domonkos januári tanúságtételét a brazíliai misszióról, februárban pedig Fejér Kinga számolt be a perui árvák között átélt élményeiről. Májusban Walter atya, a Szegények szolgái misszionáriusok szerzetesközösségének vezetője volt vendégünk egy csodálatos estén. Köszönjük Szkladányi Lászlónak, hogy megszervezte ezeket az alkalmakat.

Az augusztusi somogydöröcskei karolinás tábor megerősítő, békés, családias volt, igazi közösségi élmény. Hálásan köszönjük a szervezők sok háttérmunkáját!

A cserkészcsapatunk júliusi nagytábora Nagykanizsa környékén életvidám, boldog esemény volt, maradandó élmény a gyerekek és a szervezők számára. Köszönjük a családok támogatását, a vezetők sok-sok előkészítő munkáját. Örömteli, hogy a vezetők egyre komolyabban átélik páratlan és boldog felelősségüket. Urbán Vince csapatparancsnok feladatát ősztől Göncz Gáspár vette át, hálát adunk mindkettőjük szolgálatáért.

Rendszeresen ajánlottunk fel szentmisét, tartottunk dicsőítést, szentségimádást a Szentlélek kiáradásáért, új papi és szerzetesi hivatásokért, hazánkért és a békéért.

A házasságokat megújító, idén is sikeresen lezajlott házaskurzus szervezését köszönjük a házigazdáknak.

A Szent Gellért-plébániával közösen rendezett neokatekumenális sorozaton idén is részt vettek néhányan a kápolnából, és legtöbben most is járnak az elindult közösségbe.

Köszönjük az áldoztatók vasárnapi szolgálatát.

Nagy ajándék a zenei szolgálat kápolnánkban. Hálás köszönet érte Kiss Jánosnak (orgona), a gitárosoknak, az énekkarnak, valamint a vasárnap reggeli misén az énekek előkészítéséért Vancsura Angyalkának. Csernus Mihálynak külön köszönjük a sok éven át végzett gitáros szolgálatot.

A SarokPont fenntartásának sok gondjáért köszönet illeti Szabó Zsoltot, valamint a Karolina Egyesület és a Dr. Boda László Alapítvány által nyújtott hátteret. Köszönjük Szemán Andrea gondoskodó, háziasszonyi szolgálatát és a családokat, fiatalokat összetartó programok szervezését. Számos esemény zajlott idén is a SarokPontban, pl. filmklub, bibliodráma, hittanórák, kiállítások (Molnár C. Pál, ill. karácsonyi pályázat), teadélutánok, előadások, koszorúkészítés, a cserkészek és a kisközösségek programjai, családi események stb. Külön köszönjük a családos tízórai, a szenior torna és a havonta megtartott taizéi imaórák megszervezését.

Adventben ismét megvalósulhatott a szálláskeresés, köszönjük a családoknak a részvételt és Végh Pálnak a szervezést.

A pásztorjáték nagy élmény volt a kicsiknek, de még inkább a szereplőknek. Köszönjük Martini Zsuzsának és Réffy Júliának a betanítást.

Köszönjük a kommunikációs csoport munkáját, a friss tájékoztató plakátokat, a Heti Híradó, a honlap, a levelezőlista, a Kitekintő és a Facebook mögött meghúzódó sok munkát és rászánt időt főként Salacz Nadine-nak, Halászné Vukovich Évának, Nardai Katalinnak, Vancsura Zsoltnak és Mészáros Péternek.

Az újságokat, könyveket köszönjük Baráth Évának és Sulyok Anikónak.

Csodálatos ajándék, hogy a kápolnánkat magunk takarítjuk, ez Budapesten ritkaság. Köszönjük a kápolnát takarító családok, csoportok szolgálatát, Futakfalvi Beának pedig a koordinálást. Köszönjük a háttérben végzett javító-karbantartó szolgálatokat Végh Pálnak és Mártának, a sekrestyés szolgálatot pedig Szkladányi Lászlónak és Katalinnak.

Köszönjük, hogy a perselyadományokkal továbbra is segítjük a kápolna és a SarokPont fenntartását, erre a megnövekedett rezsiköltségek miatt most különösen nagy szükség van.

A Karitász-munkatársak szolgálatát, figyelmét köszönöm, különösen Brunner Noéminek és Márialigeti Katalinnak. Az őszi gyűjtésben összejött óriási mennyiségű ruháért az arlóiak nagyon hálásak. Az összegyűlt pénzadományokat a cserkészotthon felújítására fordítottuk. Decemberben a karitász szervezésében idén is felkeresték a cserkészek kápolnánk idősebb tagjait.

Az Úrnak nagyon sok ajándékáért kell hálát adnunk. Köszönjük, hogy nem emberi elismerésért, nem emberi dicséretért, nem hiúságból szolgálunk, hanem az Úrért tesszük. Ő tud a fel nem sorolt legcsendesebb szolgálatokról is, és nagy örömmel fogadja.

Egy szívvel és alázattal kérjük az Úr áldását a 2024-es esztendőre is!

Budapest, 2023. december 31.                                        Müller György atya