Hirdetések június 21. vasárnap

1. Június 21-én volt az utolsó online szentmise-közvetítésünk, ezúton szeretnénk Gaál Lacinak megköszönni áldozatos munkáját, mellyel biztosította március óta a szentmisék és bibliaórák online közvetítésének technikai feltételeit!

2. Köszönetet mondunk továbbá Nándor diakónus testvérnek is a karantén alatt küldött mindennapos lelki olvasmányért!

3. A veszélyhelyzet megszűnésével együtt a járványügyi korlátozások is jelentősen csökkentek, ezért a színházakra, mozikra vonatkozó szabályokkal összhangban az egyházmegye általánosan feloldotta a templomokban is a maszkviselési kötelezettséget. Tekintettel azonban a kápolna kisebb méretére, a hétköznapi, a szombat esti és a vasárnap reggel 8 órás szentmisén, amikor idősebb testvérek nagyobb számban vesznek részt, továbbra is kérjük a maszk viselését. A fél 10-es és este 7 órás szentmisén a maszk viselése a továbbiakban nem kötelező. Kérjük, hogy az idősebb testvérek lehetőleg a szombat esti és a vasárnap reggel 8 órás szentmisére jöjjenek!

4. Emlékeztetjük a híveket, hogy a vasárnapi szentmisén való kötelező részvétel alól a továbbiakban csak a veszélyeztetett, beteg vagy akadályoztatott testvérek kapnak felmentést, ahogy ez “békeidőben” is szokott lenni (a 65 év feletti korosztály a járvány miatt a veszélyeztetett csoportba tartozik). A vasárnap megszentelése azonban rájuk is vonatkozik, számukra számos élő közvetítés továbbra is elérhető a tévében, rádióban, interneten.

5. Szeptember közepén szeretnénk megtartani az elsőáldozását azoknak a kápolnai gyerekeknek, akik eredetileg a stadionos elsőáldozásra jelentkeztek. Kérjük, hogy az érdekeltek, és akik esetleg újonnan szívesen csatlakoznának a csoporthoz, jelentkezzenek Gyuri atyánál.

6. A diakónus- és papszentelések időszakában kérjük, hogy imádkozzunk az újonnan felszenteltekért!

7. Új könyvek érkeztek a kápolnába, érdemes körülnézni. A nyári lelki olvasmányunkat még nem késő kiválasztani, a könyvespolcon ehhez is bőven találunk ötleteket.

8. Erdő Péter bíboros úr augusztus 1-től Kelemen Imre atyát, a Főegyházmegyei Hivatal jelenlegi irodaigazgatóját bízta meg a kelenföldi templom plébánosi feladataival. A kápolnaigazgatói feladatokat is ő veszi át Alajos atyától, aki a Városmajori templom plébánosaként folytatja papi szolgálatát. A kápolna lelkészi szolgálatát a továbbiakban is Gyuri atya látja el. Györgydeák Márton atya, aki jelenleg a felsőkrisztinavárosi templom plébánosa, augusztustól nyugdíjba vonul, utódja Pákozdi István atya lesz. Mindannyiuk szolgálatát hálásan köszönjük, életükre Isten bőséges áldását kérjük!

Liturgikus videóblogok – Nagyhét

Milyen részekből állnak a nagyheti szertartások?

Mit jelentenek a húsvéti ünnepkör szimbólumai?

Fábry Kornél atya ilyen témákról is beszél a (nem csak) fiataloknak készült Misevlog aktuális részeiben:


Füzes Ádám atya pedig abban siet segítségünkre, hogy milyen módon vehetünk részt a karantén idején lakásunkban, családi körben minél elmélyültebben a nagyheti liturgikus eseményeken. A videóblogról a Magyar Kuríron itt olvashatunk.

Kitekintő 2020. április 7.

Új Ember teljes száma. Katolikus hetilap

2020. április 5.

Egy fiatalember megható története

Sajó Mátyás – 1988-2020 

A 777blog.hu ír néhány gondolatot Matyi halála előtti tanúságtételéről, amit a YouTube-on lehet megnézni.

Ő mondta: Mindig annak nehéz, aki itt marad, sosem annak, aki elmegy. Mert földi dimenzióban gondolkodunk, nem pedig az örök élet reményében.

A cikk helye

(A vele készült riportfilm a YouTube-on elérhető a cikk végén található link segítségével.)


Bízzunk magunkban, egymásban, Teremtőnkben

Csaba testvér a dévai karanténból üzent közösségi oldalán mindenkinek, melyben nagyböjti elcsendesedésre hív minket. Ezt idézi a 777blog.hu is.


Túrmezei Erzsébet verse

Ugyancsak a 777.blog.hu honlapján található egy vers Túrmezei Erzsébettől, Ha nem teszek semmit sem címmel, melyet többen megzenésítettek. Az egyik változat itt hallgatható meg:

Voice of Spirit: Most nem sietek

Nagyhét programjai

Nagycsütörtökön és nagypénteken este 6-kor kezdődik a szertartás.

Nagyszombaton este 7-kor kezdődik a húsvéti vigília.

Nagypénteken délután 3-kor keresztút.

Helyzetünkhöz, körülményeinkhez keresünk szempontokat egy félórás bibliaóra keretében kedden este 1/2 7-kor.

Természetesen mindegyikbe a YouTube-csatornán lehet majd bekapcsolódni!


A Kelenföldi Szent Gellért templom Márton Áronról elnevezett oldalkápolnájában folyamatosan csendes szentségimádás van hétköznaponként reggel 8-tól délután 5-ig, vasárnap déltől este 6-ig.


Mivel a szentségeknek óriási ereje, hatalma van, megfelelő óvatossági intézkedések mellett, lehetőség van szentgyónásra kápolnánkban mindazoknak, akik számára most ez nagyon-nagyon segítene: 

hétfőn,  kedden és szerdán  délelőtt 11-12-ig az idősebbeknek, és délután 5-től fél 7-ig bárkinek.

Az idősebbek számára ez nem meghívás arra, hogy kimozduljanak, de akikben megérett a vágy, nyugodtan jöjjön!

Akik jönnek, kérem, hogy maszkot viseljünk!

Szintén kérem a komoly felkészülést, és esetleg néhány mondatban azt összefoglalni, hogy ez által a helyzet által mire tanított meg az Úr?!

Szentgyónáshoz minden esetben kérjük időpont egyeztetését a 30 /179 5411 telefonszámon!

Őszintén kívánjuk egymásnak a lehető legnagyobbat, amire mi is vágyódunk, hogy az ünnepek túláradó erejéből, kegyelmeiből minél többet sikerüljön elfogadnunk, befogadnunk.

György atya

Családi liturgia nagyhétre

Barsi Balázs OFM különleges liturgiát állított össze a nagyhétre, amelyek a szertartások otthonainkban is végezhető részeit mutatja be. A liturgia segítséget nyújt a családok számára, hogy teljes legyen az ünnep. A liturgia teljes egészében letölthető innen.

Forrás: ferencesek.hu

Letölthető továbbá a Segédanyag a nagyhét személyes és családi imádságaihoz című liturgikus segédlet, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa 790/2020. számon, április 2-án hagyott jóvá. Előkészítését a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet végezte.

Forrás: Magyar Kurir

Adásban vagyunk

A vasárnap fél 10-es szentmiséket a járvány ideje alatt élőben közvetítjük a kápolna YouTube-csatornáján, melyet erre a linkre kattintva lehet elérni.

Ugyanitt követhetőek a nagyheti szertartások, a hittan- és bibliaórák, egyéb kápolnai események.