Hírek nov. 1., vasárnap

A fél 10-es szentmisékre előzetes regisztrációt kérünk ezen a linken:  https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8.

Ezt a szentmisét online is közvetítjük a kápolna YouTube csatornáján.


November 2-a halottak napja. Teljes búcsú a megholtakért:

Aki temetőt ájtatos lélekkel látogat és legalább lélekben imádkozik a megholtakért november 1-8-ig, minden nap, teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Aki halottak napján (vagyis az azt megelőző déltől – a halottak napját követő éjfélig) meglátogat egy templomot vagy nyilvános kápolnát (nem kolostorban), teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot, egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon, és Mindenszentek ünnepén is.      


A keddi felnőtt hittant Birher Nándort tartja este 7 órai kezdettel a kápolnában. Az alkalmakat online is követni lehet, melyhez a linket a levelezőlistára küldjük ki. A felvételt az elhangzás után egy hétig lehet megtekinteni.


A héten első péntek. 5 órától gyóntatás, 6 órakor szentmise.


Szomorúan, de az Úristen szeretetében és irgalmában bízva tudatjuk, hogy a nagy Karolinás Család újabb tagja hagyott itt minket. 2020. október 24-én a betegek szentségével megerősítve, életének 87. évében megtért Teremtőjéhez Péter Pál testvérünk. Csendes, szeretetre méltó és hasznos tagja volt közösségünknek. A családjával példamutató volt. Feleségével, Hannával, és három gyermekével tevékenyen részt vett a kápolna közösségi életében. Alapítója volt az egyik családi kisközösségünknek. Az énekkar kottáit ápolgatta és a tenor szólamot erősítette éneklésével. Az utóbbi években egészsége erősen megromlott, ezért csak ritkán láthattuk őt köreinkben. Örök boldogságáért imádkozzunk, és őrizzük meg kedves emlékét.                         Kollár Gábor


A kápolnatakarítást november 7-én az Ifjú házasok, november 13-án, pénteken, pedig a cserkészek vállalták. Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea


Beszámoló a ruhagyűjtésről

A Jóisten ismét megsegített bennünket! A ruhagyűjtés sikeresen befejeződött, eredményét szerdán, X. 21-én már el is szállították a Nyírségbe. János atya harmadmagával, máriapócsi kegyhely zárt, 14 m3-es rakterű teherautójával érkezett, amit teljesen hermetikusan megtöltöttünk. Az utolsó, óriási zsák már nem fért be, de a belőle kivett kabátokkal betömtük a rakomány maradék réseit és így végül sikerült az ajtót az összes csomagra rácsukni – mintha mindez előre ki lett volna számolva… 

Köszönöm mindenkinek a gondos csomagolást! Az új rendszer nagyszerűen bevált, most sokkal könnyebb volt az adományok garmadáját az átadáshoz előkészíteni. Ismét tapasztaltam, hogy a rendezettséget a megajándékozottak észreveszik és méltányolják. 

Hálásan köszönöm az összes segítő odaadó, ügyes munkáját. Sokan hoztak ez ügyben áldozatot, látva a feladat nagyságát. Végül mindig épp elegen lettünk ahhoz, hogy jó hangulatban és tempóban, mondhatni “maffiaszerűen” összedolgozva elvégezzük, amire a Jóisten lehetőséget adott. A Piarista Gimnázium diákjai mindvégig segítettek, külön dicsérettel kell szólni hozzáállásukról és megbízhatóságukról. 

Bár szinte alig voltak, akik ruhát vittek, többek nagylelkűségéből 48 ezer forintnyi pénzadomány is összegyűlt. Ezt – a tavalyról maradt, összecsukható asztalokra félretett, de végül fel nem használt 25 ezer forinttal együtt – átadtuk János atyának. Hálásan köszönik!

A természetbeni adományokkal valódi örömet okoztunk és fogunk is okozni, amikor megkapják azokat nyírségi testvéreink. November folyamán online beszélgetést tervezünk János atyával a kápolnánkból, itteni YouTube csatornánkon keresztül. Ennek időpontját a későbbiekben hirdetni fogjuk. Márialigetiné Makhult Katalin